ABB garanterer… de græske myndigheders beslutninger

ABB garanterer… de græske myndigheders beslutninger

Det tyske selskab ABB føler en sådan tillid, at det garanterer over for tredjemand selv for resultatet af de græske myndigheders beslutninger.Det er derfor, dommere og anklagere i Grækenland ikke indgiver erklæring til skattevæsenet -Pothen Esches-erklæring på trods af at de er meget rige, mens græske politikere vedtager love, der fritager dem fra deres kriminelle handlinger, mens de for hver bestikkelse er ansvarlige for en simpel synd


Efter underskrivelse af denne aftale er Greentech for pantsætningsperioden og efter overdragelse af aktierne ikke ansvarlig for eventuelle handlinger eller undladelser fra WPR eller dets organer. ABB skal frigøre og friholde Greentech for ethvert ansvar, det være sig privat eller offentligretligt, som måtte følge af, at Greentech i pantsætningsperioden for aktierne forbliver aktionær i WPR, bortset fra enhver uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse fra Greentechs side. Specielt ABB garanterer hermed uigenkaldeligt og uforbeholdent, at det vil holde Greentech skadesløs for eventuelle konsekvenser, som WPRs eller ABB’s handlinger eller undladelser måtte have for beslutninger fra de relevante græske myndigheder i forbindelse med projektet.


Hvilken virksomhed er ABB, der garanterer resultatet af de græske myndigheder, domstole osv.?

ABB har fået mange retshåndhævende myndigheder rundt om i verden, såsom det velkendte FBI i Amerika, til at blive alvorligt involveret i at undersøge ABB’s forretningspraksis.


FBI — ABB Ltd and Two Subsidiaries Resolve Foreign Corrupt Practices Act...

Årsagen er, at de har bestukket embedsmænd i mange lande og begået en række svig, inklusive humanitære FN-programmer.


Det er en tysk virksomhed, der er vokset gennem tvangsarbejde – slaveri; tusinder af jøder fra Tyskland, Polen og Ukraine brugt som slaver, handlinger, som han er blevet straffet for.


Slave Labor Class II Approvals_watermark

ABB er det samme firma valgt af græske politikere for sin deltagelse i implementeringen af de projektet millioner af euro, hvor meget af E/M-udstyret blev fremstillet i Tyrkiet.document

8059 ΑΒΒ ΝΕ΅ΨΑΣΕ ΘΣ ΔΟΞ_watermark