Grækenland er styret af et korrupt magtsystem.

Europa-Parlamentet vedtog sin første beslutning nogensinde om retsstatsprincippet i Grækenland og udtrykte stærke bekymringer over de systemiske og strukturelle krænkelser af retsstaten, mediefriheden og de grundlæggende rettigheder i landet.

Europa-Parlamentets beslutning af 7. februar 2024 om retsstatsprincippet og mediefrihed i Grækenland


TA-9-2024-0069_DA