Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis’ niece investerede 30.000.000,00 EUR i Italien.

Fru Alexia Bakoyannis, niece til den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis, med en kapital på kun 1.000 euro, laver “iøjnefaldende” forretninger på mange millioner euro.

Sådanne “iøjnefaldende” forretninger på mange millioner euro kan hævde, at de også kan “producere” gunstige retsafgørelser som dem, der er udstedt af Athens appelråd og Republikken Cyperns appeldomstol for en bestemt person relateret til sagen. Efter alt, 30.000.000,00 Euro ikke lille beløb.

Hvordan kan man ellers tolke premierminister Mitsotakis-familiens ultra-succesfulde forretningsaktiviteter i Grækenland?

Fru Alexia Bakoyannis, niece til den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis, formåede at blive aktionær på 2% af aktiestrukturen i et af de største raffinaderier i Italien med en købsværdi på cirka 1.500.000.000,00 euro med kun 1.000 euro i selskabskapital.

Mere specifikt blev hr. Alexia Bakoyannis, niece af den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis, medejer af ISAB-raffinaderiet i Priolo, Sicilien (SR), som har en effektiv kapacitet på 19,40 millioner tons/år. ISAB-raffinaderiet på Sicilien raffinerer 320.000 tønder råolie om dagen, hvilket repræsenterer en femtedel af Italiens raffineringskapacitet, og beskæftiger direkte omkring 1.000 mennesker.

Fru Alexia Bakoyannis har betalt beløbet på ca. 30.000.000,00 euro for at deltage med sit firma i Cypern COMPLETICOS HOLDINGS LTD i købet af det største olieraffinaderi i Italien og det tredjestørste i Europa.


sos Bakogianni alexia COMPLETICOS HOLDINGS LTD_page-0001_w


De cirka 30.000.000,00 euro svarer til 2% ejerskab af aktier i G.O.I. ENERGY LTD på Cypern ejes af COMPLETICOS HOLDINGS LTD af fru Alexia Bakoyannis.

Aktionærerne i G.O.I. ENERGY LTDDen uafhængige offentlige skattemyndighed (AADE), som undersøger, om græske borgeres tomme bankkonti er lovlige, forbliver også uinvolveret.

Der er mange spørgsmål, som anklagemyndigheden i Grækenland og Cypern bør stille i overensstemmelse med loven. Indtil nu er der rejst spørgsmål og langt fra at efterforske sådanne mistænkelige pengeaktiviteter.

– Hvor fandt fru Alexia Bakoyannis, at de omkring 30.000.000,00 euro af deltagelse er et af spørgsmålene?

– Hvorfor ville nogen gå med til at give hende sådan en købekraft – ejendom med kun 1.000 Euro kapital?

– Modtaget finansiering, med hvilken garanti?

– Hvem finansierede med cirka 30.000.000,00 euro virksomheden af fru Alexia Bakoyannis i Cypern Completicos Holdings Ltd på 1.000 euro kapital?

– Hvem er finansmanden, der tog sådan en risiko?

– Hvordan retfærdiggør fru Alexia Bakoyannis dette “mirakel” over for den uafhængige offentlige skattemyndighed (AADE) og revisionsmyndighederne i Den Europæiske Union?

Faktisk er det kun 80 % af aktierne (dvs. 800 euro) af kapitalen på 1.000 euro i fru Alexia Bakoyannis’ virksomhed på Cypern, Completicos Holdings Ltd, der tilhører Alexia Bakoyannis, de resterende 20 % tilhører fru Sourbati Athanasia, hendes partner i virksomhedens bestyrelse for fru Alexia Bakoyannis i Grækenland “AIA RELATE INVESTMENT RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION STACK COMPANY” GEMI Nummer 006818801000.

Bestyrelsen for virksomheden “AIA RELATE INVESTMENT RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION” ejet af Mrs. Alexia Bakoyannis


Det mest alvorlige spørgsmål, som grækerne har, er, hvordan de uberettigede 30.000.000,00 euro fra niece til den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis kan have noget at gøre med beslutningerne om at løslade den dømte og eftersøgte tycoon Benjamin “Beny” Steinmetz fra Grækenland og Cypern, og sammen med domstolenes afgørelser truffet af Athens Appelråd og Republikken Cyperns appeldomstol resulterer i afvisningen af at udlevere ham til Rumænien?

Grunden til, at grækerne spørger om, er, at den dømte og eftersøgte tycoon Benjamin “Beny” Steinmetz er i familie med GOI Energy, som købte det sicilianske raffinaderi, hvilket har skabt en del postyr rundt om i verden.

The Financial Times skrev: https://www.ft.com/content/3b9ebf6a-5dfb-4b0a-980e-696872208bea?accessToken=zwAGClbh2qG4kc87nr9qXftLCtOYDmlociCL6g.MEYCIQDu7tdrAplMdra69K4l6wxaNgN0228TOM1G_9OvpBi8pAIhALLJnW-USYoSPOhPAZv4haEwDizP91byS7ZypGCO1cqR&sharetype=gift&token=cd381731-6743-4f97-8356-99f81783a7e3 

“Det selskab, som den italienske regering har valgt til at overtage landets største olieraffinaderi fra dets russiske ejer, har forbindelser til minedirektør Beny Steinmetz, som blev dømt for korruption, bestikkelse og bedrageri.

Forbindelserne mellem den fransk-israelske milliardær og GOI Energy, som købte det sicilianske raffinaderi af Lukoil i år med støtte fra råvarehandleren Trafigura, rejser spørgsmål om salg og ejerskab af et aktiv, som Rom anser for strategisk.

Forbindelserne mellem den fransk-israelske milliardær og GOI Energy, som købte det sicilianske raffinaderi af Lukoil i år med støtte fra råvarehandleren Trafigura, rejser spørgsmål om salg og ejerskab af et aktiv, som Rom anser for strategisk.

Steinmetz, der blev dømt for korruption i Schweiz og Rumænien, rejste til Rom og Milano i november og december 2022 for at diskutere et tilbud på 1,5 milliarder euro til raffinaderiet med advokater og rådgivere, ifølge fire personer med kendskab til møder.

Steinmetz blev ifølge tre af personerne ledsaget af Alexia Bakoyannis på disse ture. Hun er niece af den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis og ejer aktier i Cypern-baserede GOI Energy, som hun også kortvarigt var bestyrelsesmedlem af, ifølge selskabets registreringer.

En Steinmetz-familiefond er også en investor i Argus New Energy Fund, GOI Energy’s største aktionær, ifølge klassificerede dokumenter brugt af den italienske regering til at godkende transaktionen.

Et andet led er GOI Energy’s CEO Michael Bobrov, som ejer en andel i det cypriotiske selskab og også er aktionær i et Steinmetz-svigersønsraffinaderi i Israel.

Tvangssalget af det sicilianske anlæg, der tegner sig for en femtedel af Italiens raffineringskapacitet, kom, da EU forberedte sig på at forbyde import af russiske marineprodukter og olieprodukter i december sidste år. Rom udøvede sine gyldne beføjelser, som giver det ret til at nedlægge veto mod aftaler eller stille krav om køb af strategiske aktiver.

På trods af bekymringer rejst af USA godkendte Giorgia Melonis regering salget til GOI Energy, efter at selskabet overbød det amerikanske private equity-selskab Crossbridge og den schweiziske råvarehandler Vitol. Det gav også stærkere forsikringer om job og drift, sagde regeringen dengang.

“ISAB-raffinaderiet er en kritisk del af Italiens raffineringssystem, der tegner sig for 30 procent af dieselforsyningen og 20 procent af den samlede kapacitet,” siger Viktor Katona, analytiker hos dataleverandøren Kpler. “Når Europas tredjestørste raffinaderi ender med at blive solgt til en overvejende ukendt virksomhed, forårsager det helt sikkert modreaktioner og vrede.”

I september blev Steinmetz anholdt på Cypern på grund af en europæisk arrestordre udstedt af Rumænien, hvor han blev dømt i 2020 og idømt fem års fængsel for korruption i en sag om ejendomssvindel. Den 67-årige leder blev løsladt, efter at Cyperns højesteret omstødte en tidligere udleveringsordre.

Steinmetz sagde, at Rumæniens retssag og dom var politisk motiverede.

Italien og Grækenland har også nægtet at eksekvere Bukarests arrestordre.

Milliardæren blev i 2021 idømt endnu en dom om bestikkelse af en schweizisk domstol efter en minesag, der involverede erhvervelse af guineanske jernmalmforekomster. Steinmetz appellerede afgørelsen.

Steinmetz, som er afkom til et diamantforretningsdynasti, udvidede familiens formue i slutningen af 1980’erne. BSG Resources opererer i 25 lande med aktiviteter, der spænder over minedrift, olie og gas og metaller.

GOI Energy sagde, at “en fond, hvis [endelige reelle ejere] omfatter medlemmer af hr. Steinmetz’ familie (men ikke hr. Steinmetz selv) er en minoritetsinvestor i Argus-fonden, som det tilsyneladende er blevet fuldt ud oplyst til de italienske kompetente myndigheder » .

De sagde, at Steinmetz ikke var en investor i GOI Energy.

Steinmetz’ svigersønner, Ohad og Eder Schwartz, ejer i fællesskab det Israel-baserede Green Oil Israel, som driver Bazan-raffinaderiet i Haifa-bugten i det nordlige Israel, ifølge israelske optegnelser. Bobrov ejer også en aktiepost på 50 % i Bazan-raffinaderiet, viser registreringer.

Som svar på spørgsmål sagde det italienske industriministerium, at guldmagterne var designet til at sikre energisikkerhed, og tilføjede: “Der er lavet dybdegående undersøgelser af de involverede finansmænd/investorer.” . . samt om forholdet mellem Green Oil (Israel) Ltd . . . og medlemmer af Steinmetz-familien.’

​Bakoyannis hjalp også Steinmetz på Cypern som hans kommunikationsrådgiver, da han kæmpede mod udlevering til Rumænien, ifølge udtalelser relateret til sagen.

GOI Energy sagde, at ethvert spørgsmål om Steinmetz’ møder i Italien med GOI Energy’s advokater i december 2022 “bør henvises til hr. Steinmetz,” og tilføjede, at Steinmetz “ikke repræsenterer GOI Energy på nogen måde.” . En talsmand for Steinmetz i Israel, citeret i Financial Times af Bakoyannis, kunne ikke nås for en kommentar.

Italienske embedsmænd sagde, at Roms primære mål var at sikre, at ingen russiske investorer eller råolie blev smuglet tilbage til raffinaderiet.

Italien var trøstet med, at i henhold til betingelserne i GOI Energy-aftalen er rå- og arbejdskapitalen til raffinaderiet leveret af Trafigura, sagde folket. Bobrov har tidligere arbejdet for Trafigura som leder af forhandlerens aktiviteter i Israel. Trafigura afviste at kommentere.

En italiener, der gennemgik det cypriotiske bud, sagde: “Vi var trøstede med, at den cypriotiske fond ikke havde noget med russerne at gøre, og at Steinmetz havde en historie med lignende forretninger, som hans familie og Bobrov også ejer Bazan-raffinaderiet i Israel.”

Det cypriotiske selskabs optegnelser viser, at 76 procent af GOI Energy ejes af Argus New Energy Fund, hvis aktionærer er to advokater baseret i Nicosia. Bobrov ejer 20 pct.

De resterende 4 procent er ligeligt fordelt mellem Completicos Holdings, som Bakoyannis er aktionær i, og Itzik Gur ifølge selskabets indberetninger. Gur er en israelsk statsborger, der er opført som en “associeret” med Steinmetz i en stævning i delstaten New York. Gur kunne ikke nås for en kommentar.

GOI Energy sagde, at Bakoyannis, Bobrov og Gur var “alle uafhængige forretningsmænd”. . . med en omfattende portefølje af kunder, partnerskaber og samarbejder”-