Anklagere i Grækenland er terrorister, dommere-mordere af græske borgere.

Hvordan kan man ellers karakterisere deres ulovlige beslutninger, måden de opfører sig på som en bande, alle disse Grækenlands anklagere, kriminelle i den fælles straffelov.

De er terrorister, mordere af græske borgere, det er den eneste måde at karakterisere deres kriminelle aktivitet på.

Fordi de omgår forfatningen og Grækenlands love, er de blevet trukket ind i en skamfuld kriminel pligtforsømmelse ved at dække over forbrydere, de forstummede mange forbrydelser begået mod grækere.

Med Grækenlands love og forfatning omgået af disse terroranklagere i Grækenland og mordere af græske borgere, omgår de primært den europæiske retsstat, enhver handling baseret på demokratisk godkendte traktater, der binder alle EU-medlemsstater, den europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske menneskerettighedskonvention. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retsstaten i henhold til Københavnskriterierne.

Her er en selvindlysende sag, en af mange i Grækenland.

Anklageren for Dodekaneserne appellerer Giorgos Ktistakis, som han anfører i et fortroligt dokument fra anklagemyndigheden for Dodekaneserne underskrevet af ham dateret 2016, mens han var vidne til forbrydelser, han tav om forbrydelser af meget alvorlig kriminel karakter, at blev ham bekendt med f. agent for den nationale efterretningstjeneste Manolis Hatzisavvas.

Med ganske enkelt ord,

ifølge sin udtalelse skriver anklageren i Dodekaneserne, Giorgos Ktistakis, at fra profilen af f. agent for National Intelligence Service (NIS) Manolis Hatzisavva på Facebook modtog han information om forbrydelser med et stort antal dokumenter, dokumenter fra telefonsamtaler og audiovisuelt materiale,

fra hans erklæring og fra hans handlinger fra dem, der ikke handlede i overensstemmelse med loven, er det bevist, at Dodekanesos appelanklager George Ktistakis, i stedet for at håndhæve loven, vedholdende og med en plan om at tie de forbrydelser, som f. NIS-agent Manolis Hatzisavvas rapporterede til Panhellenic fra den græske stat.


SECRET PROSECUTOR KTISTAKIS 2016_page-0001_watermark


SECRET GR MIN INTERNAL AFFAIRS _watermark

Samtidig medførte det også udelukkelsen af EYP’s tidligere agent, Manolis Hatzisavvas, fra de græske sociale medier og kommunikation.

Sammen med forskellige domme som følge af proceduremæssige tricks af anklageren Giorgos Ktistakis og meddelelse om opkald til domstolsadresser selv i “Månen”, som et resultat af hvilket den tidligere agent for National Intelligence Service Manolis Hatzisavvas har en række sanktioner mod Hej M.

Den terroristiske kriminelle-anklager afskrækkede aldrig Manoli Hatzisavva fra, at han aldrig holdt op med at afsløre alle disse terroranklagere i Grækenland, mordere af græske borgere, korrupte politikere osv., embedsmænd fra PASOK-SYRIZA-NEA DIMOKRATIA-regeringerne, hvilket resulterer i, at hver græker i dag , europæisk borger han kan lære sandheden herfra: www.greekcorruption.dk

Midt i alt dette er det bevist, at anklager Giorgos Ktistakis aldrig glemte sin terroristidentitet som en støttesatellit for Den Revolutionære Organisation 17. november, en terrororganisation anerkendt af den amerikanske regering, CIA – Den Revolutionære Organisation 17. november: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/group-profile-revolutionary-organization-17-november-greece