Αντώνης Κάντας Πρ. αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Εξοπλισμών