Η Ελληνική κυβέρνηση έδωσε € 31.728.747,00 επιχορήγηση στον σύζυγο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.

Η Ελληνική κυβέρνηση έδωσε € 31.728.747,00 επιχορήγηση στον σύζυγο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.


Η Ελληνική Κυβέρνηση έδωσε € 31.728.747,00 Επιχορήγηση για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης σε μία εταιρεία με την επωνυμία THERACELL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας μέτοχος κατά 50% είναι η εταιρία Orgenesis.


Διευθυντής στην εταιρεία Orgenesis είναι o Prof. Dr. Heiko von der Leyen ο οποίος τυγχάνει να είναι ο σύζυγος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.


Εγκάρδιοι φίλοι το Πρωθυπουργικό ζεύγος της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης και Maria Eva Virginia Grabowski-Mitsotakis με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο σύζυγος της Prof. Dr. Heiko von der Leyen με τα € 31.728.747,00 Επιχορήγηση από την Ελληνική Κυβέρνηση για να κάνει πειράματα στην Ελλάδα.

 

Ιδιωτική φωτογράφιση κατά την φιλοξενία του ζεύγους von der Leyen στο σπίτι του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στην Κρήτη (καλοκαίρι 2023).

Την απόφαση Αριθμ. απόφ. 68 για την Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της «THERACELL LABORATORIES ΙΚΕ» στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66), έκρινε Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου 2021. Πρόεδρος της διυπουργικής επιτροπή ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣκαι τα Μέλη που παρίσταντο ήταν οι εξής: ο Αναπληρωτής Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ο Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπουργός Επικρατείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ.

 Η εταιρεία THERACELL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την υποβολή του φακέλου επένδυσης στην ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ είχε μετοχικό κεφάλαιο μόλις 25.000 Ευρώ. Δεν είχε ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, δεν είχε δώσει καμία ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ κατά τα επίσημα στοιχεία.

Παραταύτα οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έκριναν ότι o Prof. Dr. Heiko von der Leyen ο οποίος τυγχάνει να είναι ο σύζυγος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen Διευθυντής της εταιρείας Orgenesis, τα πειράματα του θα έπρεπε να υπαχθούν στις διατάξεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 εξού και τα € 31.728.747,00 Επιχορήγηση «ΔΩΡΟ» από την Ελληνική Κυβέρνηση για να κάνει πειράματα στην Ελλάδα όπως αποφάσισαν στις 5 Αυγούστου 2022.


  ΦΕΚ Ένταξης στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων «THERACELL LABORATORIES ΙΚΕ»

fek-5716-v-2021-theracell_w

ΦΕΚ Απόφαση Έγκρισης Επιχορήγησης «THERACELL LABORATORIES ΙΚΕ»

apofasi-chorigisis-theracell-fek-2022-tefxos-b-04244_w

Καταστατικό εταιρείας «THERACELL LABORATORIES ΙΚΕ»

KATASTATIKO_theracell_w