Η Ελληνική κυβέρνηση έδωσε € 31.728.747,00 επιχορήγηση στον σύζυγο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.

Η Ελληνική κυβέρνηση έδωσε € 31.728.747,00 επιχορήγηση στον σύζυγο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Η Ελληνική Κυβέρνηση έδωσε € 31.728.747,00 Επιχορήγηση για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης σε μία εταιρεία με την επωνυμία THERACELL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας μέτοχος κατά 50% είναι η εταιρία Orgenesis. Διευθυντής στην εταιρεία Orgenesis είναι o Prof. Dr. Heiko von der […]

Continue Reading