Η ΑΒΒ εγγυάται… για αποτέλεσμα αποφάσεων των Ελληνικών Αρχών

Η ΑΒΒ εγγυάται… για αποτέλεσμα αποφάσεων των Ελληνικών Αρχών

 Η γερμανική εταιρεία ΑΒΒ νιώθει τέτοια σιγουριά που εγγυάται σε τρίτους ακόμα και για το αποτέλεσμα των αποφάσεων των Ελληνικών Αρχών.Να γιατί οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς στην Ελλάδα δεν υποβάλουν δήλωση Πόθεν Έσχες παρότι πάμπλουτοι, ενώ οι Έλληνες Πολιτικοί ψηφίζουν νόμους που τους απαλλάσσει από εγκληματικές πράξεις τους, ενώ για κάθε δωροδοκία τους είναι υπόλογοι για ένα απλό Πταίσμα.


«Μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, η Greentech για την περίοδο της δέσμευσης και μετά τη μεταβίβαση των μετοχών δεν θα είναι υπεύθυνη για πράξεις ή παραλείψεις της WPR ή των φορέων της. Η ABB θα απαλλάσσει και θα κατέχει την αβλαβή Greentech από όλες τις υποχρεώσεις ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που μπορεί να απορρέουν από το γεγονός ότι η Greentech κατά τη διάρκεια της περιόδου ενεχυρίασης των μετοχών παραμένει μέτοχος της WPR, εκτός από οποιαδήποτε αμέλεια ή σκόπιμη πράξη ή παράλειψη της Greentech. Ειδικά η ABB εγγυάται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα ότι θα κρατήσει την Greentech ακίνδυνη από τυχόν συνέπειες που ενδέχεται να έχουν οι πράξεις ή παραλείψεις της WPR ή της ABB για αποφάσεις των αρμόδιων ελληνικών αρχών σε σχέση με το έργο.»


Ποια είναι η εταιρεία ΑΒΒ που εγγυάται για το αποτέλεσμα των Ελληνικών Αρχών, Δικαστηρίων κλπ.?

Η ΑΒΒ έχει γίνει αιτία για να ασχοληθούν σοβαρά πολλές διωκτικές αρχές ανά τον κόσμο όπως στην Αμερική το γνωστό FBI.


FBI — ABB Ltd and Two Subsidiaries Resolve Foreign Corrupt Practices Act...

Ο λόγος είναι διότι έχουν δωροδοκήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους πολλών χωρών και έχουν διαπράξει πλήθος απάτες μεταξύ αυτών και ανθρωπιστικού χαρακτήρα προγράμματα του ΟΗΕ.


Πρόκειται για γερμανική εταιρεία που έχει γιγαντωθεί μέσα από εξαναγκαστική εργασία – δουλεία · χιλιάδων Εβραίων της Γερμανίας, Πολωνίας Ουκρανία που χρησιμοποιούσε ως σκλάβους, πράξεις για τις οποίες έχει τιμωρηθεί.


Slave Labor Class II Approvals_watermark

Η ABB είναι η ίδια εταιρεία που επέλεξαν οι Έλληνες πολιτικοί για την συμμετοχή της στην υλοποίηση του έργου εκατομμυρίων ευρώ, όπου μεγάλο μέρος Η/Μ εξοπλισμού κατασκευάστηκε στην Τουρκία.document

8059 ΑΒΒ ΝΕ΅ΨΑΣΕ ΘΣ ΔΟΞ_watermark