Παράνομα χωρίς εγγραφές 1.500.000 ευρώ στον ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ!

Παράνομα χωρίς εγγραφές 1.500.000 ευρώ στον ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, πλήθος ποινικών αδικημάτων από τους Δημάρχους στον Δήμο Ρόδου.

Τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με κωδικό B4PSH1R-OTE αποκαλύπτουν 1.500.000 ευρώ χωρίς εγγραφές, ανύπαρκτη συμπλήρωση σύμφωνα με το Φορολογικό Δίκαιο Βιβλίων, χωρίς καμία εγγραφή και με απουσία από τους λογαριασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου των καταγραφών των πληροφοριών που αφορούν τουλάχιστον 1.5000.000 ευρώ.
Τα εγκλήματα παρότι γνωστά στις Εισαγγελικές αρχές της Ελλάδας, τα οφέλη μεγαλύτερα από την συγκάλυψη των εγκλημάτων, παρά από την δίωξη τους κατά το νόμο.


πρακτικό δημοτικού συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1500000 ευρω χωρις εγγραφες Β4ΣΨΩ1Ρ-ΟΤΕ (1)


Η υπόθεση σχετίζεται με τα ποινικά αδικήματα των Δημάρχων και υπευθύνων για τα οικονομικά του Δήμου Ροδίων, τη συμμετοχή του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ στην εταιρία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με εικονικές εγγραφές και των επενδύσεων σε συνδεόμενες εταιρείες από παράνομα τραπεζικά δάνεια με την συμμετοχή γνωστών από υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση είναι μέρος του δικτύου εγκληματικής οργάνωσης