Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αναληθής η κοινή Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης αριθμ.: Δ1138-6035-0920-4104-1703-7 του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Γκραμπόφσκι «Μαρέβα» Μαρία-Εύα-Βιργινία.

ΣΗΜ.: Η μη υποβολή δήλωσης ή η αναληθής δήλωση «πόθεν έσχες» αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων με βάση την τροποποίηση του Ν.3213/2003

H Υπόθεση

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη κυρία Γκραμπόφσκι “Μαρέβα”-Μαρία-Εύα-Βιργινία δηλώνει στην Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων, ότι είναι Μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 83.33% στην ελληνική εταιρεία MGPG INVESTMENT CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμό ΓΕΜΗ: 157578601000 με Διακριτικοί Τίτλο MGPG INVESTMENT CONSULTING (Σχετ. 1. – Βλέπε σελίδα 15)

Η MGPG INVESTMENT CONSULTING συστάθηκε στις 18/12/2020 πρόκειται για μια εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, με Μετοχικό Κεφάλαιο €15.000 που εδρεύει στη οδό Πλουτάρχου αρ.21, Τ.Κ 10672 Αθήνα, Ελλάδα. Με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας MGPG INVESTMENT CONSULTING στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν εμφανίζεται πουθενά στα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της καμία Συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές. (Σχετ. 2.)

Σε αντίθεση, τα επίσημα στοιχεία των Γαλλικών Αρχών η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη Πρωθυπουργού της Ελλάδος “Μαρέβα” Μαρία-Εύα-Βιρτζίνια Γκραμπόφσκι, εμφανίζεται να είναι Έμμεση Δικαιούχος κατά 83,33% των μετοχών και ψήφων της Γαλλικής εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES. (Σχετ. 3.)

ΣΗΜ.: Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται (νοείται) κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο πραγματικά κατέχει η ελέγχει έμμεσα εν τέλει μία επιχείρηση ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα.

Η εταιρεία SCI PERSONAL VENTURES είναι Γαλλική με έδρα το Παρίσι στην διεύθυνση 1 RUE DE BEAUNE 75007 PARIS έχει συσταθεί 15/06/2006 και το μετοχικό κεφάλαιο είναι €10,000.00. Μέτοχοι της εμφανίζονται, η ελληνική εταιρία MGPG INVESTMENT CONSULTING κατά 99% και 1% κατέχει ο Γεώργιος «Τζώρτζης» Παπαζήσης. (Σχετ. 4.)

ΣΗΜ.: Ο Γεώργιος «Τζώρτζης» Παπαζήσης είναι ετεροθαλής αδελφός της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη Πρωθυπουργού της Ελλάδος “Μαρέβα” Μαρία-Εύα-Βιρτζίνια Γκραμπόφσκι

Στην ίδια διεύθυνση στην Γαλλία 1 RUE DE BEAUNE 75007 PARIS βρίσκεται και το αδήλωτο ακίνητο “Βολταίρου” με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες να είναι το ζεύγος Κυριάκος – Μαρέβα Μητσοτάκη.

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, το Πρωθυπουργικό ζεύγος Κυριάκος – Μαρέβα Μητσοτάκης από κοινού και κατ’ επάγγελμα κατέθεσαν αναληθή Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης στην Βουλή των Ελλήνων, απέκρυψαν φορολογητέα ύλη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, παρουσίασαν ψεύτικα -εικονικά φορολογικά στοιχεία με δόλο και ως αποτέλεσμα όλων αυτών έχουν προβεί σε Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.-

ΣΗΜ.: Με βάση το νόμο, αυτές θα ήτανε οι κατηγορίες για έναν θνητό Έλλην εφόσον οι διωκτικές αρχές είχαν σε βάρος του όμοια αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης των κακουργηματικών πράξεων του. Οι ποινικές ευθύνες θα οδηγούσαν σε πολυετείς καθείρξεις. Φυσικά αυτό θα γινόταν μόνο στην περίπτωση που δεν ήλεγχαν και δεν ασκούσαν εξουσία στους Εισαγγελείς και Δικαστές.

 


Σχετ. 1.
1_MITSOTAKIS_KYRIAKOS_w


Σχετ. 2.
2_w


Σχετ. 3.
3_SCI PERSONAL VENTURES_w (1)


Σχετ. 4.
4_SCI PERSONAL VENTURES 18-03-2021_wSCI PERSONAL VENTURES - Actes du 30-06-2006 (1)_watermark (2)