Η Ελλάδα κυβερνάται από ένα Διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρώτο ψήφισμά του για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τις συστημικές και δομικές παραβιάσεις του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 σχετικά με το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα


TA-9-2024-0069_EL