Η ALLIANCE ONE INTERNATIONAL, INC. θυγατρική εταιρεία DIMON αναγκάστηκε να πληρώσει ΜΙΖΑ σε Εφοριακούς στην Ελλάδα