3.000.000 ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3.000.000 ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απόρρητο Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας αποδεικνύει την χρήση μετρητών σε φακέλους, τον τρόπο μεταφοράς των χρημάτων σε μετρητά σε πρεσβείες ξένων χωρών για την εξυπηρέτηση σκοπών της Ελληνική Κυβέρνησης. Τα μετρητά προέρχονται από τα γνωστά μαύρα ταμεία και εξυπηρετούν σκοπούς που δεν μπορούνε να δικαιολογηθούν νόμιμα. Η μεταφορά γίνεται μέσα σε διπλωματικούς σάκους χωρίς να υπόκεινται σε έλεγχο.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2005_w