Υπόθεση Διαφθοράς Stryker Corporation με ΜΙΖΕΣ σε καθηγητές Δημόσιων πανεπιστημίων που ταυτόχρονα κατείχαν διευθυντικές θέσεις σε κρατικά νοσοκομεία .

Υπόθεση Διαφθοράς με την συμμετοχή της αμερικανική φαρμακευτικής εταιρείας Stryker Corporationη οποία κατέβαλε ΜΙΖΕΣ σε καθηγητές Δημόσιων πανεπιστημίων που τυγχάνανε ταυτόχρονα να κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε κρατικά νοσοκομεία, όπου χρηματοδοτώντας τα ερευνητικά προγράμματα τους υπόσχοντας ως αντάλλαγμα την προνομιακή ανεξέλεγκτη αγορά των φαρμάκων της αμερικανικής εταιρείας  Stryker Corporation  ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο.


Υπόθεση Διαφθοράς Stryker Corporation με ΜΙΖΕΣ σε καθηγητές Δημόσιων παν...