Υπεράνω του Νόμου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης.

Φοροδιαφεύγει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγος του Γκραμπόφσκι «Μαρέβα» Μαρία-Εύα-Βιργινία.

Εις γνώση τους, με δόλο και τεχνάσματα κάνοντας χρήση ψευδή και εικονικά στοιχεία εξαπάτησαν τους Έλληνες, την ΑΑΔΕ και την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής των Ελλήνων.

Με ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία και μόνο, το Πιστοποιημένο έγγραφο ημερ. 20.11.2020 της Γαλλικής εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES με την υπογραφή της συζύγου του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη κ. Γκραμπόφσκι «Μαρέβα» Μαρία-Εύα-Βιργινία και του ετεροθαλή αδελφού της κ. Γεώργιο Παπαζήση.

Αποδεικνύεται με στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση,

παρότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή στη διοίκηση και στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα, η σύζυγος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Γκραμπόφσκι «Μαρέβα» Μαρία-Εύα-Βιργινία όχι μόνο συμμετέχει αλλά είναι και ο κύριος ιδιοκτήτης Γαλλικής Εταιρείας με πολύ μεγάλο και σκοτεινό παρασκήνιο που έχει να κάνει με αδικαιολόγητο πλούτο σε ακίνητη περιουσία στο Παρίσι συγκεκριμένα επι της 1 RUE DE BEAUNE 75 007 PARIS η οποία και έχει δηλωθεί ως έδρα της εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES, που δεν εχει δηλωθεί στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές και στην Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής των Ελλήνων.

Ζητείται η άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας της Ευρώπης.


SCI PERSONAL VENTURES - Actes du 18-03-2021_watermark (1)-2-3


Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η (Γαλλική στην Ελληνική) του Πιστοποιημένου εγγράφου ημερ. 20.11.2020 της Γαλλικής εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES


SCI PERSONAL VENTURES

Νομικό πρόσωπο με κεφάλαιο 10.000 ευρώ

Έδρα: 1 RUE DE BEAUNE 75 007 PARIS

RCS PARIS 490 793 288

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ (Συμβαλλομένων):

  1. Κυρία Maria -Eva-Vir GRABOWSKI,

κάτοικος Λυκαβηττού 43 14562 Αθήνα (Ελλάδα).

Γεννήθηκε στην Αθήνα (Ελλάδα) στις 30 Ιουνίου 1967.

Ελληνικής υπηκοότητας.

Ελληνική ταυτότητα N 022615/11.9.2001

Έχοντας την ιδιότητα του μη κατοίκου κατά την έννοια των φορολογικών ρυθμίσεων.

  1. Κύριος Γεώργιος ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ,

κάτοικος ΨΥΧΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα (Ελλάδα) στις 7 Φεβρουαρίου 1974.

Ελληνικής ιθαγένειας

Ελληνική ταυτότητα Ν 019117

Έχοντας την ιδιότητα του μη κατοίκου κατά την έννοια των φορολογικών κανονισμών.

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ:

Η κυρία Grabowski και ο κ. Παπαζήσης είναι οι μοναδικοί εταίροι της SCI PERSONAL VENTURES της οποίας κατέχουν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή 950 μετοχές για την κυρία GRABOWSKI και 50 μετοχές για τον κ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ.

Η ελληνική νομοθεσία, που τροποποιήθηκε πρόσφατα, απαγορεύει πλέον σε κάτοικο Έλληνα να κατέχει, άμεσα και με προσωπική ιδιότητα, μετοχές σε ξένες εταιρείες.

Επίσης οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υποχρεούνται να συνιστούν Εταιρεία σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο η οποία θα φέρει τους εν λόγω τίτλους.

ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Οι εταίροι αποφασίζουν να συνεισφέρουν στην εταιρεία MGPG INVESTMENT CONSULTING που θα συσταθεί από κοινού, μια εταιρεία που θα συσταθεί με κεφάλαιο 30.000 ευρώ, μέσω εισφορών σε μετρητά και του συνόλου των μετοχών που κατέχει η κυρία GRABOWSKI στην Personal Ventures, ήτοι 950 μετοχές (εννιακόσιες πενήντα) και το σύνολο των μετοχών που κατέχει ο κ. Παπαζήσης, εκτός από μία, δηλαδή 49 μετοχές (σαράντα εννέα).

Οι μετοχές που εισφέρθηκαν, λαμβανομένων υπόψη των δανείων, αποτιμώνται σε 5.000 ευρώ

Με την επιφύλαξη της τελικής σύστασης της εταιρείας MGPG INVESTMENT CONSULTING

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η κ. GRABOWSKI παρενέβη εδώ, με την ιδιότητά της ως διαχειριστής της SCI PERSONAL VENTURES, η οποία, υπό την ιδιότητά της, δηλώνει πλήρως ενημερωμένη για την προτεινόμενη συνεισφορά.

Το παρόν έλαβε χώρα στο Παρίσι σε 5 πρωτότυπα.

(Τέθηκαν υπογραφές των συμβαλλομένων)

(Πιστοποιήθηκε 18.03.2021)

Τα αδικήματα που βαρύνουν τον Πρωθυπουργό και την σύζυγο του αναλυτικά:

  • Νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5026/2023
  • Νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3213/2003

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3213/2003

Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται

  1. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Η κατά παράβαση της παραγράφου 2 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα σε: α) κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, ή β) κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, τιμωρείται με την ίδια ποινή.