Ο Έλληνας Πρόξενος στο Rio de Janeiro Κωνσταντίνος Κοτρονάκης δωροδοκούσε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Βραζιλίας

Ο Έλληνας Πρόξενος στο Rio de Janeiro Κωνσταντίνος Κοτρονάκης δωροδοκούσε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Βραζιλίας για λογαριασμό Ελλήνων πλοιοκτητών για την απόκτηση συμβολαίων ύψους 500 εκ. δολάρια  από την εταιρεία βραζιλιανών κρατικών συμφερόντων Petrobras

Οι εμπλεκόμενες ελληνικών συμφερόντων εταιρείες είναι οι Olympic Agencies, Perosea Shipping, Tsakos Aegean Dynacom Tankers Management, Galbraiths και η Dorian Hellas.


Ο Έλληνας Πρόξενος στο Rio de Janeiro Κωνσταντίνος Κοτρονάκης δωροδοκούσ...