Οι Έλληνες πλήρωσαν τον λογαριασμό του χρέους της χώρας τουλάχιστον 2 φορές

Απόρρητο Έγγραφο

11 Φεβρουαρίου 2009

Οι Έλληνες πλήρωσαν τον λογαριασμό του χρέους της χώρας τουλάχιστον 2 φορές. Γνώριζαν από πριν τα πάντα όλοι πλην των Ελλήνων φορολογουμένων. Ξεπουλήθηκαν στο εξωτερικό σε φορολογικούς παράδεισους, κοψοχρονιά και εν αγνοία τους οι τραπεζικές υποχρεώσεις των ελληνικών νοικοκυριών.


Secret Document LUX GR Bank loans sale secret

Η LuxCo επένδυσε σε τέσσερα διαφορετικά ελληνικά χαρτοφυλάκια: (i) Μη εξασφαλισμένοι καταναλωτές δάνεια (Eurobank) ονομαστικής αξίας περίπου 368 εκατ. ευρώ και τιμή κτήσης περίπου EUR l 4,3 εκατ. (ii) Στεγαστικά δάνεια κατοικιών (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) ονομαστικής αξίας περίπου 4 εκ. ευρώ και τιμή κτήσης 14,9 εκατ. ευρώ περίπου, (iii) Ακάλυπτος καταναλωτής δάνεια ΙΙ (Alpha Bank) ονομαστικής αξίας 92 εκατ. ευρώ περίπου και τιμή αγοράς 4,6 εκατ. ευρώ. και, (iv) Καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις III  (Eurobank II) ονομαστικής αξίας περίπου 232 εκατ. ευρώ και εξαγορά τιμή περίπου 13,4 εκατ. ευρώ. 4 Η συναλλαγή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για κατοικίες στεγαστικά δάνεια βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.