ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σχετικά με Offshore εταιρείες

Παπασταύρου Σταύρος ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σχετικά με Offshore εταιρείας και δραστηριότητες με εμπλεκόμενα πρόσωπα σε σκάνδαλα μεταξύ αυτών και ο Emmanuel Gavaudan  Chief Executive Officer της Goldman Sachs που η Ελληνική Κυβέρνηση χρησιμοποιεί σε αδιαφανείς μπίζνες με Swaps
ΒΛ. Υποθέσεις Swaps της Ελληνικής Κυβέρνησης.


Papastavrou-Stavros doc (1)


Papastavrou-Stavros doc (3)


Papastavrou-Stavros doc (4)


Papastavrou-Stavros doc (5)