ΜΙΖΕΣ εκατομμυρίων ευρώ από την Depuy International Limited σε Έλληνες κυβερνητικούς, διοικητές δημόσιων νοσοκομείων και ιατρούς στην Ελλάδα.

Δικόγραφο εξηγεί τον τρόπο, και υπογραμμίζει ότι δεν ήτανε η μοναδική περίπτωση και ότι πρόκειται για επιδημία διαφθοράς στον τομέα προμήθειας ιατροφαρμακευτικών στην Ελλάδα


Depuy International Limited ετσι πληρωναμε τις ΜΙΖΕΣ στην Ελλάδα_w

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα η τιμή ενός προσθετικού γονάτου ήταν £ 4.400 όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν ακριβώς μισός (£ 2.200), και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώθηκε ακόμη στις £ 1.100. Ένας λόγος για τον οποίο οι τιμές ήταν τόσο υψηλές στην Ελλάδα ήταν ότι η αγορά ήταν διεφθαρμένη.

Οι υπεύθυνοι για την προμήθεια ιατρικών προμηθειών έλαβαν μετρητά ή άλλα κίνητρα για την ανάθεση της σχετικής σύμβασης σε συγκεκριμένο προμηθευτή.

Η πρακτική ήταν ενδημική, η DPI δεν ήταν η μόνη εταιρεία που συμμετείχε σε αυτή τη διαφθορά.

Για να καταλάβουμε κάτι από την κλίμακα, σε διάστημα μόλις 4 ετών οι πωλήσεις της DPI στην Ελλάδα ήταν σημαντικές, περίπου € 29 εκατομμύρια, περίπου από αυτά τα 7 εκατομμύρια ευρώ ήταν δωροδοκίες που πραγματοποιήθηκαν σε διεφθαρμένους κυβερνητικούς, αξιωματούχους στον τομέα της υγείας, γιατρούς και χειρουργούς. Ο στόχος ήταν να διατηρηθεί η θέση της DPI στην αγορά της Ελλάδας, και αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος για να γίνει. Εν τω μεταξύ, φυσικά, οι υπερχρεώσεις χρεώσεις έπεσαν στους ώμους του φορολογούμενου στην Ελλάδα.

Η Depuy International Limited (“DPI”) χρονολογείται ότι πλήρωνε ΜΙΖΕΣ από το 1997 τουλάχιστον αν όχι νωρίτερα. Την εποχή εκείνη, η DPI πώλησε προϊόντα στο ελληνικό σύστημα δημόσιας υγείας μέσω σύμβασης διανομής με την Medec SA («Medec»), ελληνική εταιρεία που ανήκει και διαχειρίζεται ο Νικόλαος Καραγιάννης («Καραγιάννης»).

Ξεχωριστά, η DPI κατέβαλε μια προμήθεια ύψους 35% (εκ των προτέρων, σε όλες τις πωλήσεις του Medec) σε μια εταιρεία της Madison Management Limited (“Madison”) που ανήκε και στον Καραγιάννη. Στην πραγματικότητα, αυτή η πληρωμή ύψους 35% γινόταν για να μπορεί να καταβάλει τα διεφθαρμένα μετρητά για τις ΜΙΖΕΣ στους Έλληνες πολιτικούς, διοικητές και αξιωματούζους των δημόσιων νοσοκομείων και ειδικότερα στους χειρουργούς στην ελληνική αγορά για τη χρήση των προϊόντων της DPI.