ΜΙΖΑ πλήρωσε σε αξιωματούχους των φορολογικών αρχών της Ελλάδας η εταιρεία εμπορίας μπανάνας Chiquita το 2004 για να αποφύγει φορολογικό έλεγχο.