ΜΙΖΑ πλήρωσε σε αξιωματούχους των φορολογικών αρχών της Ελλάδας η εταιρεία εμπορίας μπανάνας Chiquita το 2004 για να αποφύγει φορολογικό έλεγχο.

Posted On By George Huselos
©2023 - greekcorruption.dk