ΜΙΖΑ πλήρωσε σε αξιωματούχους των φορολογικών αρχών της Ελλάδας η εταιρία εμπορίας μπανάνας Chiquita το 2004 για να αποφύγει φορολογικό έλεγχο.

CHIQUITA 2004 BRIBERY GREEK TAX OFFICIALS_w