Κωδικός «Βιβλιοθήκη»

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου ζητούσε «Βιβλιοθήκες»

Η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου πρόεδρος του Αρείου Πάγου εκβιαστικά ζητούσε χρήματα για να «καθαρίσει» δικαστικές υποθέσεις του μεγαλοτραπεζίτη της Ελλάδας κύριο Ανδρέα Βγενόπουλου με την μέθοδο της «Βιβλιοθήκης».