Επικοινωνία με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση του δικτύου της εγκληματικής οργάνωσης