Δωροδοκίες πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα από την Siemens

Δωροδοκία πολιτικών κομμάτων ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΠΑΣΟΚ από την Siemens με ποσοστό 2% στα έργα του ΟΤΕ στην Ελλάδα (διαχρονικές μίζες) _ Έγγραφο Εισαγγελία Μονάχου Κατάθεση του Bernsau Hans Walter αξιωματούχου της Γερμανικής εταιρείας Siemens


Δωροδοκία πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα από την Siemens με ποσοστό 2 σ..._compressed