Διαβαθμισμένο υλικό – GIZLI – SECRET – Milli İstihbarat Teskilati, MİT