“Δεσμείν και Λύειν” στην Ελλάδα η κυρία Grabowski – Maria-Eva Virginia σύζυγος του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ και καιρό το ίδιο κάνει και στα Cayman Islands και στην γύρω περιοχή όπως π.χ. British Virgin Islands.

“Δεσμείν και Λύειν” στην Ελλάδα η κυρία GrabowskiMariaEva Virginia σύζυγος του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ και καιρό το ίδιο κάνει και στα Cayman Islands και στην γύρω περιοχή όπως π.χ. British Virgin Islands.Οι Εισαγγελείς εκτός από θεατές είναι και «υπάκουοι» υπηρέτες των συμφερόντων της κυρίας Grabowski – Maria-Eva Virginia σύζυγο του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και του σκιώδη δικηγόρου Σταύρο Παπασταύρου με δράση στον Παναμά που δεν ήλεγξε κανείς τις εγκληματικές του δραστηριότητες αντίθετα το σύστημα που υπηρετεί τον έχρισε Υπουργό Επικρατείας της Ελλάδας.