Δάνειο 150.000 Ευρώ στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη χορήγησε η διαχειρίστρια της ΜΚΟ Actionaid Hellas Gourdain Αλεξάνδρα

Το δάνειο που χορήγησε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη η ιδρύτρια και Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο «Actionaid Hellas» Gourdain Αλεξάνδρα ποσού 150.000 Ευρώ έχει διάρκεια 17 χρόνια με αρχή καταβολής α’ δόσης στις 19 Απριλίου 2020 το πιθανότερο με όρους εξυπηρέτησης. H «Actionaid Hellas» τυγχάνει υποστήριξης και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Gourdain Αλεξάνδρα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δάνειο 150.000 Ευρώ στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη χορήγησε η διαχειρίστρια της ΜΚΟ Actionaid Hellas Gourdain Αλεξάνδρα.