Αναγνώριση και Καταγραφή Τουρκικών μυστικών εγκαταστάσεων κ.α. εγκαταστάσεων γενικού ενδιαφέροντος

Το θερινό Παλάτι του R.T.Erdogan

36°54’44.67″N
28°10’7.38″E

Εγκαταστάσεις επίλεκτων μονάδων επιφορτισμένες με την φύλαξη του Ρ.Τ.Erdogan

36°54’31.96″N
28°10’36.77″E

36°54’27.35″N
28°10’25.87″E

 

Υπο κατασκευή βάση εξυπηρέτησης Drone, Εγκαταστάσεις υποστήριξης και φύλαξης

38° 7’11.73″N
26°50’43.60″E

 

Κωνσταντινούπολη, Μυστική έδρα της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών -ΜΙΤ

41° 2’53.99″N
29° 0’40.58″E

 

Κωνσταντινούπολη, θέση πλωτού σκάφους των Μυστικών υπηρεσιών – MIT

41° 4’37.06″N
29° 2’39.78″E