Έτσι εξαπάτησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως υπουργός οικονομικών και συγκυβερνήτης της χώρας τους Έλληνες

Απόρρητα Έγγραφα

Έτσι εξαπάτησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως υπουργός οικονομικών και συγκυβερνήτης της χώρας τους Έλληνες, υπογράφοντας  παράνομες, ευτελιστικές και προδοτικές συμφωνίες συμπεριλαμβάνοντας ιδιώτες και τράπεζες χωρίς την έγκριση της Βουλής των Ελλήνων σε συμφωνία εγγυοδοσίας και δανεισμού με την Φιλανδία.


ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Έτσι εξαπάτησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως υπουργός οικονο...-compressed (1)