Έτσι έχουνε ξεπλύνει τα κλεμμένα πολιτικοί και οι Οικογένειες τους στην Ελλάδα.